Söndag betyder Babysim. Normalt sätt börjar Mika med att simma på förmiddagen och kommer hem lagom till lunch. Sigge börjar sedan sin grupp klockan 13.45 och därför åker vi direkt när mamma och Mika kommer hem. Emil går i den sista gruppen, för dem som nästan kan simma och börjar 14.45. Det blir lite stressigt, speciellt om vi inte har någon som kan passa Mika hemma. I så fall simmar jag först med Sigge och efter att han duschat och klätt på sig får jag ta emot Emil i utbyte mot Sigge, för att byta om och ta med honom till bassängen.

I dag är det så mycket snö så vi har bestämt att Sigge får stå över. Mamma åker och simmar med Mika och senare i eftermiddag åker jag med Emil så behöver vi inte stressa i onödan. Vi har ju ändå att se fram mot ett bad i drygt 30 gradigt vatten.

Annonser